Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Plac Wojska Polskiego 1 12, tel: 833435501, www.plejada.edu.pl