AP EDUKACJA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W LUBLINIE

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, KRAKOWSKIE PRZEMIEŚCIE 21, tel: 815340403, www.apedukacja.pl