44Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Puławy

Puławy, Polna 18, tel: 818863821, www.zs1.pulawy.pl