Muzeum zaprasza do udziału w projekcie

Muzeum Zamojskie w Zamościu serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i ich opiekunów, do uczestnictwa w projekcie „Uniwersalna wartość Zamościa jako miasta światowego dziedzictwa UNESCO” –  historia, architektura, społeczeństwo, który będzie realizowany w 2017 roku.

Celem programu jest obok budowania motywacji poznawczych dzieci i młodzieży także rozbudzenie umiejętności korzystania z dóbr kultury w oparciu o ponadczasową wartość historyczną miasta Zamościa jako „małej Ojczyzny” w aspekcie dziedzictwa kulturowego, będącego wyróżnieniem społeczności lokalnej na tle Polski oraz na arenie międzynarodowej. W projekcie akcentujemy także wartościowe wykorzystanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, do której przede wszystkim adresowany jest projekt.

Projekt zawiera trzy bloki tematyczne, w których będą miały miejsce: spotkania, wycieczki, konkurs plastyczny i lekcje „żywej historii”. Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum Zamojskiego w Zamościu do 15.05.2017 r. (tel. 883375571, e-mail: edukacja@muzeum-zamojskie.pl)

Od 20.05. do 25.06.2017 roku realizowany będzie element programu obejmujący bloki tematyczne: „Architektura i kompozycja miasta Zamościa”, „Fundator Zamościa. Założenie miasta i Ordynacji Zamojskiej”.

Liczba miejsc dla uczestników projektu jest ograniczona, stąd organizatorzy proszą o jak najszybsze zgłaszanie uczestników zajęć.