“Mundurówka” na szkoleniu strzeleckim

Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość wzięli udział w szkoleniu strzeleckim, które poprowadzili żołnierze z zamojskiej jednostki.

Szkolenie to efekt porozumienia pomiędzy szkołą a jednostką wojskowa. na strzelnicy garnizonowej wszyscy uczniowie klas pierwszych mieli możliwość zapoznać się z bronią etatowa pododdziałów piechoty. Instruktorami szkolenia byli żołnierze zawodowi zamojskiej jednostki. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się bronią strzelecką.