Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

Dwujęzyczna nauka i wychowanie w Smart School to także szansa na nawiązanie międzynarodowych znajomości i budowanie świadomości wielokulturowej. W rozmowie z dr Arturem Stępniakiem, dyrektorem Dwujęzyczno-Muzycznego Żłobka i Przedszkola oraz Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Gimnazjalnym Smart School w Zamościu zapytamy jak szkoła dba o te aspekty rozwoju swoich podopiecznych.

Jest Pan wieloletnim dyrektorem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu. Z pewnością kluczową kwestią dla Pana jest doskonale wykształcona kadra?

Oczywiście, jest to jeden z priorytetów działalności szkoły, dlatego staramy się aby nasi nauczyciele zdobywali jak najwięcej doświadczeń i uczyli się od najlepszych. W tym celu bierzemy aktualnie udział w projekcie w ramach programu PO WER zatytułowanym “Smart School – Nowe Wyzwania Edukacyjne”. Szkolenia, na które wyjadą nauczyciele są jedyną szansą na zapoznanie się w teorii i przede wszystkim w praktyce, ze sposobami prowadzenia nauczania dwujęzycznego w innych instytucjach tego typu kształcenia w Europie. Oczywiście nie jest to nasz pierwszy tego typu projekt.

Jakie projekty szkoleniowe realizowali nauczyciele w Pańskiej szkole do tej pory?

W 2015 roku nasi nauczyciele odbywali dwutygodniowe szkolenie w Anglii, na które wyjechało 6 nauczycieli uczących języka angielskiego oraz 6 nauczycieli innych przedmiotów. Szkolenie miało na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji dwujęzycznej i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Podczas realizacji zadań z bieżącego projektu planujemy wakacyjny 10-dniowy kurs dla grupy aż 19 nauczycieli w Dublinie oraz 7-dniowe seminarium szkoleniowe dla kadry zarządzającej w Maladze w Hiszpanii.

Jakich efektów oczekuje Pan po zakończeniu projektu?

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz europejskiego wymiaru jakości pracy kadry Smart School. Jestem przekonany, że pracownicy szkoły podniosą swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego oraz nauczania metodą CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning; tłum. Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), a zdobyte doświadczenia przełożone zostaną na pracę z uczniami na wszystkich szczeblach edukacji. Na koniec zostanie także zrealizowany projekt z wykorzystaniem platformy e-Twinning, który zostanie przygotowany i wdrożony przez nauczycieli i uczniów Smart School.

Praca na rzecz budowania świadomości wielokulturowej to bardzo ważny element edukacji w Pana szkole. Na czym konkretnie polega?

W Smart School prowadzimy kompleksowy, całoroczny projekt wychowawczo-edukacyjny dotyczący kształtowania postaw tolerancji młodych obywateli Europy. W ramach tych działań nasza szkoła koordynuje także projekt Erasmus + zatytułowany “Partnerstwo dla Dwujęzycznej Edukacji Obywatelskiej”, który powstał we współpracy ze szkołami z Włoch i Hiszpanii.

Brzmi innowacyjnie. Co zakłada ten projekt?

Innowacyjność programu polega na łączeniu edukacji dwujęzycznej i obywatelskiej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania programu edukacyjnego. W przyszłym roku szkolnym zostanie on zrealizowany podczas zajęć szkolnych w 3 szkołach partnerskich. W wyniku realizacji programu uczniowie wezmą udział w przygotowaniu mini-projektów szkolnych e-Twinnning we współpracy z uczniami szkół partnerskich. Projekty będą dotyczyły wiedzy o regionie, państwie, Europie i świecie i poruszać będą istotne dla ich mieszkańców problemy. Następnie, zarówno nauczyciele, jak i grupa 25 najstarszych uczniów Smart School wyjedzie na tygodniowe warsztaty do Włoch i Hiszpanii. W przyszłym roku szkolnym my także będziemy gościć grupę 25 zagranicznych uczniów w Zamościu. Pierwsze zagraniczne spotkanie odbyło się już w naszej szkole. Niedawno gościliśmy dwie delegacje nauczycieli z Włoch i Hiszpanii (na zdjęciu).

Czy sądzi Pan, że realizacja działań w zakresie budowania Partnerstwa Strategicznego Szkół przyniesie wymierne korzyści Pana szkole?

Jestem przekonany, że praca na rzecz stymulowania aktywnego udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym zwiększy ich odpowiedzialność obywatelską. Poprawią się kompetencje i umiejętności językowe dzieci i młodzieży. Uczniowie podczas kontaktów z rówieśnikami z innych krajów będą mogli w praktyce sprawdzić swoją znajomość języków uczonych w naszej szkole.

Podsumowując, chcielibyśmy, aby uczeń rozpoczynający naukę w Smart School miał możliwość wszechstronnego i gruntownego wykształcenia, a absolwent był „obywatelem świata”, który z łatwością będzie poruszał się po wielokulturowej i wielojęzycznej rzeczywistości XXI wieku.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i zapraszam do Smart School. Wszelkie informacje o naszej ofercie edukacyjnej dla dzieci w wieku 1-15 lat są dostępne na naszej stronie internetowej. W każdą środę w godz. 9-16 zapraszamy również na Dzień Otwarty pod hasłem „Zwykły Dzień w Niezwykłej Szkole!”. Do zobaczenia w Smart School!

www.dreamsart.pl