Miasto szuka nowych dyrektorów szkół i przedszkoli

Do 18 maja mogą składać swoje kandydatury chętni na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Konkursy na stanowiska dyrektorów zostały ogłoszone w większości zamojskich placówek oświatowych. Tutejszy Urząd Miasta szuka dyrektorów szuka dyrektorów do przedszkoli nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, a także do szkół podstawowych nr 2, 3, 4, 7, 8 i 9. Magistrat poszukuje również dyrektorów do Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Bursy Międzyszkolnej Nr I oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Kandydaci na stanowiska dyrektorskie powinni wykazać się wykształceniem wyższym magisterskim, co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej (lub jako nauczyciel akademicki), z czego 2-letnim na stanowisku kierowniczym. Ponadto muszą posiadać co najmniej stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto chętni na dyrektorski fotel powinni wykazać się niekaralnością oraz nie posiadać na swoim koncie żadnych kar dyscyplinarnych. Przeciwko kandydatom nie może też toczyć się żadne postępowanie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Swoje kandydatury chętni powinni składać do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Zamościu w terminie do 18 maja.

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej klikając TUTAJ, lub TUTAJ.