Krasnystaw: Ponad milion złotych na podstawówki

Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”.

Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia ogólnego w miejskich szkołach podstawowych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach objętych wsparciem oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

W najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone procedury związane z zakupem wyposażenia pracowni szkolnych oraz rozpoczną się kursy skierowane do nauczycieli. Od września 2017 r. do czerwca 2018 r. będą prowadzone zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz spotkania doradcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wartość projektu to 1 132 537,08 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 059 961,08 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.