Gm. Tomaszów: Będą pieniądze na realizację pasji i podnoszenie kwalifikacji

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, możliwość doszkalania dla nauczycieli i doposażenie szkół wesprze Unia Europejska.

Realizacja projektu „Moje pasje – moje kompetencje” obejmie szkoły podstawowe i gimnazja w zespołach szkół publicznych w Sabaudii, Podhorcach i Łaszczówce oraz “podstawówki” w Majdanie Górnym, Szarowoli i Pasiekach.

Umożliwi ona uczniom sześciu szkół z terenu gminy Tomaszów Lubelski korzystanie z dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających ich zdolności z języków obcych, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podczas których będą się uczyć m.in. kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie. Wsparciem zostaną objęci także nauczyciele, którzy skorzystają z kursów i szkoleń, dotyczących nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowania w czasie lekcji.

W programie przewidziano również wycieczki do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Kopernik w Warszawie i do Kazimierza Dolnego.

W projekcie realizowanym w roku szkolnym 2017/ 2018, weźmie udział 356 uczniów, w tym 5 z niepełnosprawnościami oraz 32 nauczycieli. Pieniądze z UE zostaną także wykorzystane na doposażenie placówek m.in. w tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy i odtwarzacze CD.

Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięć w ramach projektu może kosztować ponad 968 tysięcy złotych, z czego prawie 905 tysięcy to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.