Gdzie podzieje się I LO?

Rewitalizacja gmachu Akademii Zamojskiej to niewątpliwy sukces. Na czas prac, mających przywrócić obiektowi blask, z budynku będzie musiało się wyprowadzić funkcjonujące tam I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Dokąd?

Po wielkim entuzjazmie w związku z pozyskanie przez władze miasta funduszy na rewitalizację zabytkowego budynku Akademii Zamojskiej – o czym pisaliśmy TUTAJ – pojawiła się pierwsza rysa. Chodzi mianowicie o lokalizację, gdzie na czas rewitalizacji Akademii Zamojskiej funkcjonujące tam I LO im. Jana Zamoyskiego czeka przeprowadzka.

W grę wchodzą trzy warianty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, czyli popularny “elektryk”, budynek po dawnej siedzibie wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Szczebrzeskiej oraz budynek sądu przy ulicy Akademickiej, czyli dawny Pałac Zamoyskich.

Zdaniem dyrektor Wydziału Oświaty UM w Zamościu, Agnieszki Kowal, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby I LO na czas rewitalizacji gmachu Akademii przeniosło się do budynku “elektryka”. 

-Jest to duży budynek, który pozwala na funkcjonowanie w nim dwóch szkół, posiada dużą halę gimnastyczną, a w jego pobliżu znajduje się basen. Ponadto budynek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i sanitarne dla placówek edukacyjnych. – wylicza zalety tego rozwiązania szefowa zamojskiej oświaty. Dodaje przy tym, że miasto bierze pod uwagę również dwie pozostałe lokalizacje, jednak jest przy nich sporo znaków zapytania.

-Pan prezydent rozmawiał z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w sprawie budynku przy ulicy Szczebrzeskiej jednak jak do tej pory konkretnej, zdecydowanej odpowiedzi ze strony uczelni nie ma. Na pewno dyrekcja I LO najchętniej wybrałaby lokalizację w Pałacu Zamoyskich. Razem z panem prezydentem i dyrekcją, przedstawicielami szkoły obejrzeliśmy ten obiekt. Budynek należałoby przystosować by spełniał on wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla placówki oświatowej, uzyskał akceptację m.in. straży pożarnej.  Ponadto nie mamy pewności, czy sąd opuści budynek przed rozpoczęciem prac w gmachu Akademii Zamojskiej, tak by szkoła mogła się spokojnie przeprowadzić. – tłumaczy dyrektor Kowal.

-Nie ukrywam, że przeprowadzka do gmachu sądu byłaby najłatwiejsza do wykonania pod względem logistycznym. Ponadto nie byłaby uciążliwa dla uczniów, bowiem budynek sądu położony jest najbliżej naszej obecnej siedziby. – mówi Zygmunt Kamiński, dyrektor I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Dodaje przy tym, iż część gimnazjalistów wybiera szkołę również z powodu jej lokalizacji na na pięknej, zamojskiej Starówce, a I LO jest teraz w trakcie trwania rekrutacji. Sceptycznie ocenia ewentualną przeprowadzkę do budynku” elektryka”. W “starym ogólniaku” uczy się aktualnie ponad 1000 uczniów. 

-Trudno w takiej sytuacji wyobrazić sobie przeprowadzenie np. egzaminu maturalnego. – wyjaśnia swoje obawy dyrektor I LO. Jego zdaniem na ewentualnej przeprowadzce do budynku przy ul. Szczebrzeskiej zyskaliby uczniowie dojeżdżający do szkoły od strony Biłgoraja, czy Szczebrzeszyna. Dla tych z innych dojeżdżających z pozostałych stron byłoby to zaś utrudnienie.  Dlatego uważa on budynek sądu – oczywiście po przystosowaniu go na potrzeby szkoły- za najlepsze lokum dla liceum na czas trwania rewitalizacji Akademii Zamojskiej.

Żadna konkretna decyzja, co do tymczasowej siedziby szkoły jeszcze nie zapadła i władzom miasta trudno jest określić, kiedy zostanie ona podjęta. 

-Na pewno 1 września rok szkolny I LO rozpocznie jeszcze w budynku Akademii Zamojskiej. – zapewniła  nas dyrektor Agnieszka Kowal.