Frampol: Zmapowali zieloną infrastrukturę


Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu, pokonując 16 konkurencyjnych drużyn, wygrali w konkursie ,,GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę” dzięki któremu powstała lokalna Baza Zielonej Infrastruktury.

Uczniowie za zadanie mieli przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocenę stanu zielonej infrastruktury, czyli drobnych form krajobrazu jak zadrzewienie, oczka wodne, naturalne cieki i rowy melioracyjnych, a także miedze. Zwycięski zespół w swojej pracy skupił się na temacie zadrzewień na terenie gminy Frampol i gromadził zebrane informacje na dedykowanym geoportalu (aplikacji mapowej).

Baza będzie nowoczesnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gminy.

Praca konkursowa przez zespół ekspertów organizatora – Centrum UNEP/GRID-Warszawa – została oceniona na 176 na 200 możliwych pkt.

„GreenGo!” jest projektem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Jego adresatami są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. W ramach niego zaplanowane na dwa lata wydarzenia obejmą szkolenia dla pracowników gmin oraz warsztaty i konkurs edukacyjny dla uczniów szkół ogólnokształcących oraz rolniczych. Umożliwi on również mieszkańcom gmin dostęp do portalu internetowego, poświęconego zielonej infrastrukturze. Odbywać się będą także lokalne pikniki edukacyjne.

Projekt “GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej” realizuje Centrum UNEP/GRID-Warszawa – ośrodek specjalizujący się w przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku działający na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 września podczas apelu w gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu. Natomiast już w najbliższą niedzielę (16 lipca) podczas III Turnieju Miejscowości Gminy Frampol odwiedzić będzie można stoisko projektu, by zapoznać się z nagrodzoną lokalną Bazą Zielonej Infrastruktury Gminy Frampol. Na pytania dotyczące pracy odpowiedzą zwycięzcy konkursu – uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu. Będzie też można porozmawiać z ekspertem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju. Odbędą się również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.