Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty – jak przygotować się do części matematyczno-przyrodniczej?

Wiosna to dla uczniów ostatnich klas wyjątkowy okres. Tegoroczną serię egzaminów szkolnych rozpoczną gimnazjaliści, którzy w dniach 10-12 kwietnia po raz ostatni przystąpią do sprawdzianu końcowego. W tym samym miesiącu ósmoklasiści po raz pierwszy napiszą swój egzamin. Zatem czasu na naukę zostało coraz mniej. Jak poradzić sobie z przygotowaniami w ostatnich dniach?

Od 10 do 12 kwietnia gimnazjaliści w całej Polsce przystąpią do ostatniego już egzaminu gimnazjalnego. Kilka dni później, czyli w dniach 15-17 kwietnia ze sprawdzianem na zakończenie szkoły zmierzą się natomiast uczniowie ósmych klas. Jak co roku największe emocje wśród młodzieży budzą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Na pytanie o to, dlaczego matematyka czy fizyka mogą sprawiać uczniom trudności odpowiada Martyna Strupczewska, Kierownik programu edukacyjnego ADAMED SmartUP, który promuje dziedziny ścisłe i przyrodnicze wśród młodzieży w całej Polsce – W ciągu kilku lat istnienia naszego programu zaobserwowaliśmy, że kluczem do zrozumienia wyjątkowo trudnych zagadnień jest odpowiednie połączenie teorii i praktyki. Nauki ścisłe i przyrodnicze dzięki swojej różnorodności pasjonują wielu młodych ludzi, ponieważ wiedza z ich zakresu pozwala na zrozumienie otaczającego świata i występujących w nim zjawisk. W tym kontekście tak ważne wydaje się umożliwienie uczniom pracy w laboratoriach czy chociażby przeprowadzenia samodzielnie eksperymentów naukowych. Takie zaangażowanie kilku zmysłów z pewnością wpływa na efektywność nauki.

Ekspert ADAMED SmartUP we współpracy z pedagogiem oraz jedną z absolwentek programu przygotował kilka porad dla ósmoklasistów i gimnazjalistów, jak najlepiej wykorzystać ostatnie dni przed egzaminem.

Stosuj przerwy w nauce

W ostatnich dniach przed egzaminem skuteczniejsze od studiowania całej książki będzie wybranie i rozwiązanie tylko kilku przykładowych zadań. Naukę należy rozłożyć na krótsze okresy. Zbyt długie uczenie się może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ prowadzi ono do utraty koncentracji, a tym samym zaprzestania procesu przyswajania nowej wiedzy.

Aby powtórzyć materiał z matematyki i nauk przyrodniczych warto rozwiązywać po kilka zadań z każdego działu. W przypadku pojawienia się problemów, zajrzyjcie do podręcznika i zaznajomcie się z danymi zagadnieniem, a następnie spróbujcie rozwiązać zadanie jeszcze raz – doradza swoim młodszym kolegom i koleżankom Natalia Puczek, uczennica II LO w Raciborzu, laureatka nagrody głównej 4. edycji programu ADAMED SmartUP oraz I miejsca Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców.

Buduj połączenia i skojarzenia

Uczenie się kontekstowe wymaga od uczniów wypracowania własnych metod nauki. Bazowanie na indywidualnych połączeniach i skojarzeniach sprawia, że zdobyta wiedza nabiera dla nas sensu. Jak mówi Anna Ostrowska-Tywanek, nauczycielka matematyki w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie, jednym z takich sposobów może być używanie kolorów – Każdy z nas jest w jakimś stopniu wzrokowcem. Im więcej rzeczy zaznaczymy kolorem, im więcej razy użyjemy mnemotechniki do zapamiętywania, tym łatwiej będzie nam przyswoić nawet trudniejsze treści. Bardzo dobrą metodą nauki jest też mapa skojarzeń, pozwalająca zapamiętać zagadnienia, które początkowo wydają się nam niemożliwe do przyswojenia.

Rozwiązuj podobne testy

Warto przed prawdziwym egzaminem wypełniać podobne testy, np. te z poprzednich lat, dzięki czemu zapoznajemy się z ich konstrukcją.

W ostatnich dniach przed egzaminem należy skupić się na samej jego formule, rodzajach zadań oraz sposobach i schematach ich rozwiązywania. Pozwoli to uporać się z stresem występującym podczas ważnych sprawdzianów. Po zrobieniu kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu próbnych arkuszy wiesz, jak one wyglądają, ile jest zadań, jakie są stopnie ich trudności, a także ile czasu masz na ich rozwiązanie – podkreśla Anna Ostrowska-Tywanek.

Nie zostawiaj pytań bez odpowiedzi

Ważną zasadą przy przykładowych testach jest rozwiązywanie ich w całości. Nie należy wychodzić z założenia, że proste i zrozumiałe dla nas zagadnienia nie wymagają powtórzenia. Tak samo jak w przypadku pojawienia się trudności podczas egzaminu warto dać sobie trochę czasu, przejść do kolejnych zadań, ale koniecznie do nich powrócić i zmierzyć się z nimi. W przypadku, gdy przy pytaniach zamkniętych nie obowiązują nas punkty ujemne, należy zaznaczyć odpowiedzi w całym arkuszu.

Opowiadaj o nowo zdobytej wiedzy

Najlepsze efekty w nauce możemy uzyskać, kiedy uczymy się aktywnie i angażujemy jak najwięcej zmysłów. W 1969 r. Edgar Dale opracował tzw. trójkąt efektywności zapamiętywania, według którego po 2 tygodniach pamiętamy tylko 10% z tego co przeczytaliśmy, 20% tego co usłyszeliśmy i 30% tego co zobaczyliśmy. Według tej teorii skuteczna nauka to taka, która wymaga od nas podjęcia dodatkowych czynności, jak np. czytanie na głos czy wytłumaczenie danego zagadnienia drugiej osobie.

Zrelaksuj się

Regularne przerwy wspomagają proces uczenia się i pozwalają na obniżenie poziomu stresu w naszym organizmie. Zalecaną formą odpoczynku od nauki jest też wysiłek fizyczny. Aktywności takie jak spacer po parku czy gimnastyka na świeżym powietrzu dostarczą nam odpowiedniej ilości tlenu.

Nie zapominajcie o wysypianiu się, robieniu przerw między nauką oraz pozytywnym nastawieniu – doradza kolegom i koleżankom uczennica Natalia Puczek.

Wszystkim ósmoklasistom oraz gimnazjalistom życzymy powodzenia podczas egzaminów!