Drugi raz w kraju, pierwszy w Zamościu nabór na wniosek Pracodawców

Stowarzyszenie Przewoźników od dawna zabiegało o wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych nauki w zawodzie kierowca-mechanik.

Tę konieczność uzasadniano tym, że na rynku pracy istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Przepisy unijne narzuciły konieczność uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, czyli ukończenia szkolenia trwającego 280 godzin. Zdobycie uprawnień, poza szkołą zawodową lub technikum, to wydatek kilku tysięcy złotych, a młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy jeszcze nie zarabiają.

Nauka w tym zawodzie w branżowej szkole I stopnia przygotowuje więc bezpłatnie ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym
i kwalifikacji A.69.Eksploatacja środków transportu drogowego, pozwala zrobić też bezpłatnie prawo jazdy  kat. B.

 Absolwent może w branżowej szkole II stopnia uzyskać dyplom potwierdzający następną kwalifikację w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70.Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

 Od roku szkolnego 2017/2018 zawodu KIEROWCA MECHANIK będzie można uczyć się w Branżowej Szkole I stopnia Nr 2 w Zamościu, w tzw. „MECHANIKU”.