Szkoła to miejsce kształtowania właściwych postaw

Nasza placówka zaspokajając aspiracje edukacyjne społeczeństwa, kształtuje człowieka szanującego zasady demokracji, rozumiejącego otoczenie, przygotowanego do posługiwania się nowoczesnymi mediami i technikami. Absolwent naszej szkoły charakteryzuje się otwartością, wyobraźnią, umiejętnością ciągłego samokształceni, oceny siebie i swoich możliwości.

Czytaj więcej

Z EKONOMIKA W ŚWIAT Z WIEDZĄ I PRAKTYKĄ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu znany wszystkim jako EKONOMIK to szkoła, która może pochwalić się 95 letnią tradycją kształcenia zawodowego. Jesteśmy szkołą, w której nauczycieli i uczniów łączy odpowiedzialność, radość uczenia i chęć zdobywania wiedzy. Ekonomik to miejsce, w którym stwarzamy warunki dla rozwijania uzdolnień i talentów młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowsza ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w którego skład wchodzą Technikum Nr 1 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 na rok szkolny 2018/19.

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” działa od września 2011 roku.
1. klasa ogólna;
2. klasa e-sportowa.
Technikum „LIDER” działa w Zamościu od września 2007 roku.
Aktualnie kształci uczniów w zawodach:
1. technik usług fryzjerskich,
2. technik hotelarstwa,
3. technik żywienia i usług gastronomicznych

Czytaj więcej

Drogi Gimnazjalisto!

Już niedługo rozpoczniesz nowy etap swojej kariery edukacyjnej. To, jaką drogę swojego rozwoju wybierzesz, zależy od Ciebie. To szczególnie trudny i odpowiedzialny wybór. W związku z tym zapraszamy Cię do naszej Szkoły.

Proponujemy Ci atrakcyjne zawody,  poszukiwane na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy – po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz dyplom i dodatek Euro-pass w dwu językach: polskim i angielskim (lub innym wybranym), honorowany przez państwa Unii Europejskiej.

 

TECHNIKUM

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik hotelarstwa

Technik mechanik – klasa wojskowa

Technik mechatronik

Technik organizacji reklamy

Technik pojazdów samochodowych

Technik urządzeń dźwigowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

SZKOŁA ZAWODOWA

Blacharz samochodowy

Blacharz

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kierowca mechanik

Kucharz

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Ślusarz

Czytaj więcej

Wywiad z dr Bogusławem Klimczukiem, Dyrektorem Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

Czytaj więcej

Szkoła istnieje od 2004 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Do dzisiaj szkołę ukończyło: 1023 uczniów
Aktualnie w szkole uczy się: 265

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu jest szkołą, która uczy zawodu w oparciu o zakłady usługowe
i produkcyjne posiadające nowoczesna bazę do praktycznej nauki zawodu. Umożliwia to bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwenta i uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Programy nauczania obowiązujące w szkole są wspólnie uzgadniane z pracodawcami oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy. Przyjęte rozwiązania gwarantują absolwentom atrakcyjny zawód bardzo dobre przygotowania zawodowe i gwarancje zatrudnienia.
Dla uczniów chętnych proponuje się dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika, a dla chętnych również przystąpienie do matury.

Czytaj więcej

Szkoła powstała w 2009r. jako pierwsza placówka w Zamościu prowadząca wyłącznie klasy o profilu mundurowym. Zapraszamy do podjęcia nauki absolwentów gimnazjów, którzy chcieliby przeżyć fantastyczną przygodę oraz zyskać dodatkowe umiejętności i wiadomości z zakresu bezpieczeństwa, a także wiążą swoją przyszłość z karierą w służbach mundurowych.

Czytaj więcej