Wywiad z dr Bogusławem Klimczukiem, Dyrektorem Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

Czytaj więcej

Szkoła istnieje od 2004 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Do dzisiaj szkołę ukończyło: 1023 uczniów
Aktualnie w szkole uczy się: 265

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu jest szkołą, która uczy zawodu w oparciu o zakłady usługowe
i produkcyjne posiadające nowoczesna bazę do praktycznej nauki zawodu. Umożliwia to bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwenta i uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Programy nauczania obowiązujące w szkole są wspólnie uzgadniane z pracodawcami oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy. Przyjęte rozwiązania gwarantują absolwentom atrakcyjny zawód bardzo dobre przygotowania zawodowe i gwarancje zatrudnienia.
Dla uczniów chętnych proponuje się dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika, a dla chętnych również przystąpienie do matury.

Czytaj więcej