Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 to szkoła, która łączy tradycję i doświadczenie z nowoczesnym kształceniem oraz nowatorskim podejściem do zagadnień edukacji, jest otwarta na świat. Nie zapominając o twórczym dorobku poprzednich pokoleń nauczycieli i uczniów, z dumą go kontynuuje
i pomnaża. W ciągu 95 lat swego istnienia szkoła popularnie nazywana Ekonomikiem wrosła w panoramę miasta stając się integralną częścią jego historii.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowsza ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (EKONOMIK) na rok szkolny 2017/18.
W Technikum nr 1 kształcimy w następujących zawodach: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik logistyk, technik spedytor, technik fotografii i procesów drukowania, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik przemysłu mody.

W związku z przeprowadzaną reformą edukacji i powstaniem Szkoły Branżowej proponujemy naukę w następujących zawodach: fotograf, sprzedawca, drukarz, introligator, cukiernik, piekarz, krawiec. Mając na uwadze dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, szkoła podpisała umowy patronackie z pracodawcami zamojskiego rynku pracy. Dzięki współpracy uczniowie szkoły branżowej z zawodach: drukarz, cukiernik, piekarz, krawiec i technikum w zawodach technik przemysłu mody oraz technik cyfrowych procesów graficznych, mają zapewnione praktyki zawodowe, staże szkoleniowe, a także gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Studniówka 2016/2017

INFORMACJA DO WSZYSTKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ZAMOŚCIU NA TEMAT PROJEKTU:
„Maluj świat barwami a nie nałogami.”

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym: „Maluj świat barwami a nie nałogami” realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, a sfinansowanego przez Miasto Zamość, w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mającym na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Adresatami są uczniowie zamieszkujący w mieście Zamość (także na stancjach i w bursie). Głównym celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia i ochrona młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główne założenia programu to: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, uczestnictwo w kulturze, budowanie poczucia własnej wartości, ochrona młodzieży przed zgubnym wpływem środków uzależniających, edukacja zdrowotna, wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodzieży.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzone zostaną profesjonalne zajęcia fotograficzne i odbędą się zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat zdrowego stylu życia przez pedagoga, psychologa.
Rekrutacja do I tury projektu odbędzie się : od 27.02.2017r. do 10.03.2017r.,
a do II tury od 11.09.2017r. do 22.09.2017r. (regulamin i formularz zgłoszeniowy w załączeniu na stronie www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSP nr 1 w Zamościu (www.ekonomikzamosc.pl) oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” (www.stowarzyszenie.ekonomikzamosc.pl) dla I tury dn. 13.03.2017r., a dla II tury dn. 25.09.2017r. Grupa I (26 uczestników) realizować będzie program w terminie marzec – czerwiec 2017r., grupa II zaś w terminie wrzesień – grudzień 2017r. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w projekcie.

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do udziału w interesujących zajęciach!

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”

 

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Łukasińskiego 8, tel: 846384351, ekonomikzamosc.pl